Variation in exercises

Nederlands
de woorden
van letters naar woorden
 
Deutsch
Von Buchstaben zu Wörtern 2
Wörter ziehen 1
 
Suomi
Exercise 4 dragging the words 2
Exercise 5 dictation
 
Dansk
skrive a/e/æ
Laese a / æ / e memory
Dagens rytme: Dag
Tal: Find tallet
Letter tekster: Oline
læs teksten
spørgsmål og svar
Hvad er klokken?
find vokalen 1